Elemente

Elemente #1-4, 2018
Black Ink, Water Color on Paper
13,0 x 10,0 cm
Foto: Urs Kupferschmied

Urs Kupferschmied

Urs Kupferschmied Stellwerk Heerbrugg

Urs Kupferschmied Künstler

Urs Kupferschmied Elemente